Produkt został dodany do ulubionych - kliknij tutaj aby otworzyć ulubione
Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
Menu


Skontaktuj się z nami

ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
85-150 Bydgoszcz
Prosta 10
Nasza firma jest czynna:
Pon-Pt  8:00-16:00

 
+48 512275805

 


Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest ABA Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2) umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w Rozdziale 5 niniejszego regulaminu.
 4. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa
  2) innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 5. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:

a) danych identyfikacyjnych Usługobiorcy:

 1. Adresów e-mail,
 2. Imion i Nazwisk,
 3. Adresu korespondencyjnego,
 4. Nr PESEL.

b) innych danych niezbędnych do świadczenia usług przez Usługodawcę:

 1. Loginów i haseł,
 2. Firm,
 3. Nr telefonu
 4. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 5. Usługobiorcom przysługuje prawo: 
  1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem danych lub poprzez edycję danych konta
   
  2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
   
  3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli ABA Sp. z o.o. Sp. k., ul. Prosta 10, 85-150 Bydgoszcz, tel. +48 52 3716883
 7. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów: 
  1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
   
  2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa.

Aby się skontaktować z naszą firmą, kliknij link powyżej, zostaniesz przekierowany do strony kontaktowej.
Ważne informacje
Ilość produktów w ofercie : 1048
Newsletter
Zaprenumeruj nasz newsletter i bądź na bieżąco z promocjami
Gotowe Dodaj Usuń